Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Kiemelten fontosnak tartjuk az Ön személyes adatainak védelmét, ezért az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a Muskovics Bianka Egyéni Vállalkozó (1037 Budapest, Mátyáshegyi út 22/A 2.em 5.a, Adó szám: 55659594-1-41), mint adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ennek során kötelezően betartunk.

A VIENTOSHOP honlapjának (www.vientoshop.com/hu – www.vientoshop.com) használata és a szolgáltatásaink igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen túlmenően a VIENTOSHOP adatot az Önnel kötött szerződés teljesíthetősége érdekében, jogos érdekből vagy kifejezett jogszabályi előírás alapján kezel.

1. Az Ön adatainak biztonsága, adatkezelési elveink

A VIENTOSHOP az Ön személyes adatait a jogszerűség, a tisztességes eljárás követelményének minden tekintetben megfelelően, az Ön számára a lehető legátláthatóbb módon, kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, csak a legszükségesebb mértékben és a cél eléréséhez minimálisan szükséges ideig kezeli. Nagy gondot fordítunk arra, hogy az általunk kezelt adatok minden esetben pontosak és naprakészek legyenek.

2. Az általunk kezelt adatok köre

a) vientoshop.com/hu és vientoshop.com szerver „naplózása”

A VIENTOSHOP honlapjának meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza (logolja) a felhasználó tevékenységét. E nélkül nem lenne biztosítható a weboldal megfelelő működése és nem tudnánk megakadályozni az esetleges külső támadásokat sem, ezért az ilyen jellegű adatkezelés a VIENTOSHOP jogos érdekén alapul. A naplóállományt minőségbiztosítási célból használjuk fel, más információval nem kapcsoljuk össze, nem törekszünk az érintett felhasználó beazonosítására.

• Tárolt adatok: IP cím (anonimizáltan), hozzávetőleges földrajzi lokáció, a meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok.

• Tárolás időtartama: az adatokat 30 nap elteltével töröljük

b) Web-analitikai mérések

A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a vientoshop.com/hu – vientoshop.com honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. Az adatok anonimizált módon kerülnek rögzítésre, a VIENTOSHOP azokat kizárólag statisztikai célokra, illetve az oldal működésének optimalizálására használja fel. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. Az ilyen statisztikai célú web-analitikai adatgyűjtés széles körben elterjedt gyakorlat, amelyhez Ön a honlapunk meglátogatása révén hozzájárul.

c) Cookie-k kezelése

A cookie (magyarul: süti) egy kis adatcsomag, amelyet a szerverünk küld az Ön web-böngészőjének a testreszabott és magas színvonalú kiszolgálás érdekében. Ha ismét felkeresi a weboldalunkat, a böngésző visszaküldi a cookie-t a szerverünknek, és ezáltal lehetővé teszi az egyes munkamenetek közötti kapcsolat létrehozását.

Honlapunkon kétféle cookie-val találkozhat:

 • Az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) és használatot segítő (ideiglenes) sütik. Ezek használata nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a cookie-k kezeléséhez történő hozzájárulás nem tárolható, a böngészés akadályozottá válik. Ezért Ön a honlap felkeresésével ezeknek a cookie-knak a használatát tudomásul veszi.
 • Tartós sütik: melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Amennyiben a VIENTOSHOP webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a VIENTOSHOP vagy harmadik fél szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk.

Felhasználás célja szerint megkülönböztetünk:

Statisztikai cookie-t:

 • a. teljes Google Analytics mérőkód cookie
 • b. más webanalatika mérésre alkalmas eszköz mérőkód (pl. HotJar)
 • c. hőtérképes analitikai eszköz cookie-ja (pl. HotJar)
 • d. egérmozgás rögzítésére alkalmas eszköz cookie-ja (pl. HotJar)

Reklám célú cookie-t

 • e. minden külső szolgáltató által elhelyezett hirdetési cookie, remarketing kódok és pixelek (pl. Facebook, AdWords)

A vientoshop.com/hu, vientoshop.com weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található „ELFOGADOM” gomb megnyomásával adhatja meg a hozzájárulását a tartós sütik használatához.

 • Tárolt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal
 • Tárolás időtartama:
  • a munkamenet használatot segítő ideiglenes sütik a munkamenet lezárultáig,
  • a tartós sütik általában 1 évig vagy addig tárolódnak az Ön gépén, amíg azokat nem törli.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja saját böngészőjében is azok használatát.

A mérési adatok kezeléséről és a hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google, a Facebook és a Hotjar szolgáltatók szerverei által végzett naplózási és cookie kezelési tevékenységről bővebb információt a saját adatvédelmi tájékoztatóikban talál a https://www.facebook.com/about/privacy, a www.google.com/intl/hu/policies/privacy és a https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy címeken.

d) Hírlevél feliratkozás

A feliratkozom a VIENTOSHOP hírlevelére, hozzájárulok, hogy a VIENTOSHOP e-mail-en keresztül vagy egyéb kommunikációs csatornán az általa nyújtott szolgáltatásokkal, programokkal (pl.: webinárium) kapcsolatos reklám célú üzenetekkel közvetlenül megkeressen és ebből a célból a személyes adataimat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A VIENTOSHOP mindent elkövet annak érdekében, hogy a szolgáltatásainak igénybevétele során, a kiemelten ügyfélközpontú kapcsolattartás révén Ön minél nagyobb felhasználói élmény részese lehessen. Az Ön igényeinek minden tekintetben megfelelő és magas színvonalú szolgáltatás nyújtást nagyban megkönnyíti számunkra, ha hírlevelünkre feliratkozik a honlapunkon.

A vientoshop.com/hu, vientoshop.com honlapon történő regisztrációval Ön az alábbi adatai kezeléséhez járul hozzá: e-mail cím, név, titulus, nem, születési év, lakóhely (ország), irányítószám, egyedi igények (pl. webcast értesítés).

Amennyiben a feliratkozás során vagy azt követően hozzájárul ahhoz, hogy marketing célból közvetlenül is megkereshessük Önt, lehetővé teszi számunkra, hogy – a fenti adatok felhasználása révén – naprakész és az Ön felhasználói igényeit mind magasabb szinten tükröző személyre szabott ajánlatokat készíthessünk az Ön részére.

A megadott személyes adataihoz a saját felhasználói fiókján keresztül Ön bármikor hozzáférhet, azokat szabadon kezelheti. Az Ön által megadott e-mail a kommunikáció legautentikusabb csatornája, ezért annak megváltoztatására az info@vientoshop.com e-mail címre történt kérelem megküldése révén van csak lehetőség.

Az Ön által megadott adatokat kizárólag a tevékenységünk végzésével összefüggésben és addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja, kivéve, ha más jogalapon az adatkezelésre egyébként jogosultak vagy kötelesek vagyunk.

3. Az érintettek jogai és érvényesítésük módja

Az alábbi igényekkel kapcsolatos levelét az info@vientoshop.com e-mail címen keresztül fogadjuk.

 • Ön bármikor kérheti, hogy a VIENTOSHOP tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson megfelelő hozzáférést. A felhasználói profiljába történő belépéssel Ön közvetlenül is hozzáfér a személyes adataihoz, de ettől függetlenül Ön a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhet. Tájékoztatjuk, hogy az e-mailben küldött tájékoztatáskérést a VIENTOSHOP csak akkor tekintheti hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy a VIENTOSHOP a tájékoztatás megadása előtt a kérelmezőt más módon is beazonosítsa.
 • Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önről kezelt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését. Amennyiben regisztrált felhasználónk, adatait a felhasználói profilján keresztül saját maga is módosíthatja.
 • Ön bármikor kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról a VIENTOSHOP minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 • Ön kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését a VIENTOSHOP korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes vagy annak célja már megvalósult, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az Ön által rendelkezésére bocsátott és a VIENTOSHOP által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, az Ön kérelmére a VIENTOSHOP köteles kiadni és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítani.
 • Ön bármikor tiltakozhata személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőkre (VIENTOSHOP) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A VIENTOSHOP a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti.

4. Adatfeldolgozók

A VIENTOSHOP nevében személyes adat kezelést a velünk szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozók végeznek. Az adatfeldolgozó az adatra vonatkozóan önálló döntést nem hozhat, kizárólag a VIENTOSHOP kötött szerződés rendelkezései és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az adatfeldolgozóinkat úgy választottuk ki, hogy az általuk végzett adatkezelés során a lehető legnagyobb mértékben garantálva legyen az Ön személyes adatainak biztonsága. A hatályos jogszabályoknak való megfelelésről minden adatfeldolgozást végző partnerünktől szerződésbe foglalt nyilatkozatot kérünk be, és csak ennek birtokában végezhetnek bármilyen adatkezelést a VIENTOSHOP nevében. Adatfeldolgozóink aktuális listáját tekintse meg az alábbiakban;

• Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

• Sendinblue

47, Rue de la Chaussee d’Antin Paris, 75009 France

• Google

Dublin

Gordon House

Barrow St

Dublin 4

Ireland

• LumiSys Kft.

1011 Budapest, Hunyadi János út 5.

23951110-2-41

• Magyar Hosting Kft.

1132 Budapest,

Victor Hugo u. 18-22.

23495919241

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben további információra lenne szüksége lépjen velünk kapcsolatba az info@vientoshop.com e-mail címen, a 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 22/A 2.em 5.a. postacímen keresztül. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos igényét személyesen terjeszti elő, kollégáink felkérhetik a személyazonosságának az igazolására.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A VIENTOSHOP egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsa. Amennyiben ez az adatkezelés elveinek vagy céljának a megváltoztatásával jár, akkor előzetesen beszerzi az érintett hozzájárulását a további adatkezeléshez.

Budapest, 2021. július 16.